Skip to content sv_SE Skip to navigation sv_SE

U-Stång S355J2

Varmvalsad stålprofil i stålsort S355J2 med ett tvärsnitt som ett liggande U, stångens flänsar är något innåt sluttande. Standard lagerlängd är 12 meter.

Välj variant