Skip to content sv_SE Skip to navigation sv_SE

U-Stång S235JR

Varmvalsad stålprofil i stålsort S235JR med ett tvärsnitt som ett liggande U, stångens flänsar är något innåt sluttande. Standard lagerlängd är 6 meter och 12 meter.

Välj variant