Skip to content sv_SE Skip to navigation sv_SE

UPE-Balk S355J2

UPE-balk är i princip en IPE-balk som delats i två delar i livet, men liv och fläns är tjockare och flänsdimensionerna är något större än en halv IPE-balk. Flänsen har jämn tjocklek, och kanterna har vassa hörn. 
I likhet med IPE-balk ökar flänsbredden med profildjupet över hela dimensionssortimentet. I likhet med IPE-balk är siffran i beteckningen kopplad till profildjupet. UPE-balken uppfyller kraven i EN 1090-2 som reglerar stålprodukter för användning i byggtillämpningar eller komponenttillverkning. Alla utföranden kan alltså användas i byggnader och infrastrukturprojekt utan begränsningar. UPE-balkar kan komplettera H-balkar i lågbelastade zoner i ett bygge eller på platser där ett mer kompakt format är en fördel. Andra vanliga tillämpningar är kantbalkar, golvstöd i byggnader, förstyvare i plåtkonstruktioner och som stödelement i industriella hyllsystem.

Listpris
Välj attribut för att se listpriset