Skip to content sv_SE Skip to navigation sv_SE

UNP-Balk S355J2

UPN-balk påminner om en H- eller I-balk som delats i två delar i livet. Utifrån denna beskrivning kan en UPN- eller bara U-balk sägas vara en delad IPN-balk (men med bredare fläns och tjockare liv). Detta innebär att flänsens tjocklek, i likhet med IPN-balk, minskar från livet och utåt. Böjnings- och bockningsmotståndet är i allmänhet mindre än för H- och I-balk med samma profildjup, men U/UPN-balken  har fördelen att den är mer kompakt. UPN-balk används ofta som komplement till H-balkar för zoner med mindre belastningar i ett bygge. Dessutom används de som kantbalkar i exempelvis ramper, som golvstöd i byggnader, som förstyvare i plåtkonstruktioner och i industriella hyllsystem.

Listpris
Välj attribut för att se listpriset